fbpx

Blog

Praktinio vairavimo klausimai

20 praktinio vairavimo klausimų prieš vairavimo egzaminą „Regitroje“

07:48 22 vasario in Informacija
 1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje?

Atsakymas: Atidarius variklio gaubtą, variklio skyriuje pamatysite ryškiaspalvę matuoklę.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas?

Atsakymas: Prieš užvedant, esant šaltam automobilio varikliui, automobiliui stovint lygioje vietoje, ištraukiate variklio alyvos matuoklę, ją nuvalote, vėl įstatote, po to vėl ištraukiate ir variklio alyvos matuoklėje matote, kad variklio alyvos nebūtų daugiau MAX. žymos ir mažiau MIN. žymos.

 1. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas?

Atsakymas: Sukant vairą neužvestam automobiliui, vairas sukasi sunkiai. Užvedus automobilį vairas sukasi lengvai. Jei tiek neužvestam, tiek užvestam automobiliui vairas sukasi sunkiai, tuomet arba vairo stiprintuvo nėra automobilyje arba jis sugedęs.

 1. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje?

Atsakymas: Po variklio gaubtu randasi aušinimo skysčio išsiplėtimo talpa.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas?

Atsakymas: Aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelyje (talpoje) rasite matuoklę, kurioje bus žymos MIN. ir MAX. Arba ant aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio bus žymos MIN. ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX. ir mažiau nei MIN.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys?

Atsakymas: Po 3-4 trakštelėjimų įjungiate stovėjimo (rankinį) stabdį. Įjungę pirmąją pavarą bandote lėtai pajudėti iš vietos. Jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą, tuomet stovėjimo stabdys veikia.

 1. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa)?

Atsakymas: Langų plovimo skysčio talpa yra po variklio gaubtu. Ant talpos dangtelio matosi pavaizduota vandens srovė bėganti ant stiklo.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį?

Atsakymas: Žymos MIN. ir MAX. gali būti ant langų plovimo skysčio talpos arba joje įstatyta matuoklė. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jei nėra signalinės lemputės, matuoklės ar žymų ant talpos, tai tikriname apžvalgos būdu, purkšdami langų plovimo skystį ant langų ir žiūrime bėgančio skysčio srovės stiprumą. Jei stipri srovė – skysčio pakanka, jei silpna – reikia pripilti. Jei skystis nebėga – arba nėra skysčio arba neveikia purškimo sistema.

 1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas?

Atsakymas: Paspaudus garso signalą turite jį išgirsti.

 1. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa)?

Atsakymas: Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu, tiesiogiai prieš stabdžių paminą.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte?

Atsakymas: Stabdžių skysčio talpoje rasite matuoklę arba žymas MIN. ir MAX. rasite ant pačios talpos. Skysčio turėtų būt ne daugiau MAX. ir ne mažiau MIN.

 1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai?

Atsakymas: Pasukę užvedimo raktelį įjungiate degimą ir įjungiate posūkio signalą. Apžiūrint apžvalgos būdu turi degti visos, tos pusės posūkio lemputės. Taip tikrinama žiūrint į prietaisų skydelį. Jame matysite ritmingais tarpais mirksinčias žalias rodykles. Jei rodyklės ima mirksėt greit arba neritmingai, reiškia yra perdegusi kuri nors posūkio lemputė. Jei tai atsitinka vairuojant automobilį, tuomet atsidarote langą ir posūkio signalus rodote ranka, iki kol pašalinsite gedimą.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai?

Atsakymas: Ant stabdžių paminos uždedate sunkų daiktą (pvz. 2 kg. automobilinį gesintuvą) ir automobilio gale turite matyti degančius ryškius STOP žibintus.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys?

Atsakymas: Esant neužvestam automobilio varikliui, kiekvieną kartą spaudžiant stabdžio paminą jos eiga sutrumpės trečdaliu. Jei kaskart spaudžiant stabdžio paminą ji spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.

 1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai?

Atsakymas: Šviesų jungimo rankenėlę sukame pagal laikrodžio rodyklę. Įjungiame gabaritines šviesas, paskui artimas šviesas, ir vėliau tolimas šviesas. Kas kart išlipę apžvalgos būdu apžiūrime. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

 1. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose?

Atsakymas: Lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atsidarė degalų pylimo dangtelį, arba kito modelio automobiliuose atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose?

Atsakymas: Atsukę padangos ventilio dangtelį, įstatysite oro slėgio matuoklį (manometrą) paspausite jį ir palaikę kelias sekundes atleisite. Ir prietaiso skalėje matysite koks slėgis yra jūsų padangoje.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte?

Atsakymas: Protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3 mm. vasarą 1,6 mm.

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti?

Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu, kad padangos būtų nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti vienodos padangos: aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo.

 1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija?

Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu. Įjungus avarinę šviesos signalizaciją apžiūrime kad vienu metu ritmingai mirksėtų visos posūkio signalo lemputės. Apie tai informuos ir prietaisų skydelyje degančios žalios spalvos rodyklės.
Vairavimo mokykla Vilniuje „Vairuok Čia“Susisiekime